Księgowość dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej
• obsługa firm rozliczających się z Urzędem Skarbowym w formie:


- księgi handlowe
- książki przychodów i rozchodów
- ryczałt ewidencjonowany
- karta podatkowa

• kompleksową usługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (sporządzenie deklaracji, naliczanie składek, przekazy elektroniczne do ZUS)
• kompleksową usługę rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie odpowiednich deklaracji (PIT, VAT)
• prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników (listy płac, kartoteki wynagrodzeń pracowników, umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach, świadectwa pracy, PIT-11 )
• sporządzanie ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
• wszelkie informacje dotyczące wysokości podatków za dany miesiąc, przekazujemy w dogodny dla klienta sposób
• reprezentowanie (inne niż prawne) klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS
• rozliczenia PIT-ów rocznych dla firm

Księgowość dla osób prawnych


sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej
• obsługa firm rozliczających się z Urzędem Skarbowym w formie ksiąg handlowych:( spółki, fundacje)
• kompleksową usługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (sporządzenie deklaracji, naliczanie składek, przekazy elektroniczne do ZUS)
• kompleksową usługę rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie odpowiednich deklaracji (CIT, VAT)
• prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników (listy płac, kartoteki wynagrodzeń pracowników, umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach, świadectwa pracy, PIT-11 )
• reprezentowanie (inne niż prawne) klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS


Z zakresu usług niestandardowych oferujemy korepetycje z zakresu rachunkowości.


Oferujemy


niezobowiązujące spotkanie w naszym biurze, na którym omówimy kwestie współpracy
• ceny dostosowane do zlecanego zakresu obsługi
• fachową, rzetelną i kompetentną obsługę
• jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowym
i

baner